log2

FREE CALLS FROM AUSTRALIA 61390212231. FROM CANADA 6133199946 FROM USA 7124326201. NO KOOD KUWA IYO KUWA KALE EE HOSE KU QORAN WAA BILAASH LAGAC MA AHA WAC OO KA HADAL MIDNIMADA SOOMAALIYEED SIDEE LOO HELI KARA